AKTUALNOŚCI

 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymetalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 25 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Sali A. W trakcie seminarium referat wygłosi: dr Nikoletta Ntalli, Assistant Professor of Pesticides, Analytical Chemistry and Pesticides Laboratory, Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Greece tytuł wystąpienia: Biopesticides for the control of Meloidogyne spp. Authorization in the European Union and research findings. Z serdecznym pozdrowieniem, Agnieszka Bagniewska-Zadworna i Robert Nawrot
 • Kolejne projekty badawcze w Instytucie Biologii Eksperymentalnej
  W dniu 7 czerwca 2024 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową grantobiorców, których projekty były na listach rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13. Wśród osób, które otrzymały decyzje o finansowaniu znajdują się pracownicy naszego Instytutu: dr hab. inż. Justyna Broniarczyk z Zakładu Wirusologii Molekularnej na projekt OPUS pt. „Rola ubikwitynacji białka kapsydu L1 w procesie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego”  oraz dr hab. Jakub Barylski z Zakładu Wirusologii Molekularnej na projekt SONATA-BIS pt. „Czy intony fagowe to luka w naszej wiedzy?”. Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji zaplanowanych badań.
 • Nowe projekty badawcze w Instytucie Biologii Eksperymentalnej
  W dniu 24 maja 2024 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów  OPUS 26 i SONATA 19. Na realizację badań podstawowych w rozstrzygniętych konkursach fundusze otrzymali pracownicy naszego Instytutu: dr Ewelina Paluch-Lubawa z Zakładu Fizjologii Roślin na projekt SONATA pt. „Spermidyna cząsteczką regulującą starzenie liści indukowane ciemnością w sposób zależny i niezależny od eukariotycznego czynnika translacji 5A (eIF5A)” dr Natalia Wojciechowska z Zakładu Botaniki Ogólnej na projekt SONATA pt. „Jasmoniany – niedoceniane związki sygnałowe, które mogą w znaczący sposób wpływać na kluczowe etapy ksylogenezy” prof. UAM dr hab. Paweł Marciniak z Zakładu Fizjologii… Dowiedz się więcej: Nowe projekty badawcze w Instytucie Biologii Eksperymentalnej
 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 10 maja 2024 roku (piątek) o godzinie 9.15 w Auli im. J. Paczoskiego. W trakcie seminarium referaty wygłoszą: mgr Magdalena Winkiel, doktorantka w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt tytuł wystąpienia: Nie taki pomidor słodki, jak go malują – wpływ glikoalkaloidów Solanaceae na metabolizm chrząszcza Tenebrio molitor. mgr Kornel Michalak, doktorant w Zakładzie Botaniki tytuł wystąpienia: Charakterystyka mechanizmów i czynników regulujących rozwój elementów przewodzących łyka u roślin.
 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 12 kwietnia 2024 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali Mała Aula. W trakcie seminarium referat wygłosi: mgr Maria Wesołowska, doktorant w Zakładzie Mikrobiologii tytuł wystąpienia:Zróżnicowanie gatunkowe, lekooporność i potencjał chorobotwórczy gronkowców wchodzących w skład mikrobioty skóry zwierząt hodowlanych.
 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 15 marca 2024 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali Mała Aula. W trakcie seminarium wspólny referat wygłoszą: dr Szymon Chowański oraz dr Jan Lubawy, adiunkci w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt tytuł wystąpienia:Czy nasz stół będzie miał sześć nóg, czyli o tym, czy owady mogą nas wykarmić?
 • Artykuł opublikowany w Nature Communications 
  Na łamach prestiżowego czasopisma Nature Communications  ukazał się artykuł, którego współautorem jest pracownik naszego Instytutu. Publikacja jest wynikiem pracy magisterskiej laureata grantu MNiSW Perły Nauki – mgr. Piotra Rozwalaka oraz jego opiekunów naukowych: dr. Andrzeja Zielezińskiego i dr. Jakuba Barylskiego (z IBE), we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie oraz Uniwersytetu w Greifswaldzie. Naukowcy dokonali pierwszej rekonstrukcji genomów starożytnych bakteriofagów (wirusów atakujących bakterie) z jelita ludzkiego, datowanych na ostatnie 5000 lat. Najbardziej zaskakujące było wykrycie wirusa, niemal niezmienionego od 1300 lat, w skamieniałych odchodach ludzkich znalezionych w meksykańskiej jaskini. To odkrycie rzuca nowe światło na złożoną historię ewolucyjną bakteriofagów,… Dowiedz się więcej: Artykuł opublikowany w Nature Communications 
 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 24 stycznia 2024 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali A. W trakcie seminarium referat wygłosi: Prof. Michael Knoblauch, School of Biological Sciences; Director of the Franceschi Microscopy and Imaging Center, Washington State University, USA tytuł wystąpienia: The phloem and plasmodesmata: key players in assimilate distribution and signaling.

 • Nowy projekt w Instytucie Biologii Eksperymentalnej
  Z przyjemnością informujemy, że dr Jan Lubawy z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej, pokieruje w ramach UAM międzynarodowym projektem: „Hodowla owadów jadalnych jako przykład zrównoważonej produkcji zwierzęcej oraz źródło systemów pakowania: nowe technologie dla poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności oraz wzrostu akceptacji społecznej” (akronim ITSAFE), w ramach inicjatywy JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’). Łączna kwota projektu wynosi 1 353 058 EUR,  z czego 237 747 EUR przypadnie naukowcom z UAM. Projekt będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Polski, Francji, Austrii oraz firmą Ÿnsect.

 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 10 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali A.
  W trakcie seminarium referat wygłosi: mgr Joanna Sikora, doktorantka w Zakładzie Genetyki
  tytuł wystąpienia: Zastosowanie metody przeczesywania genomu do charakterystyki genetycznej blisko spokrewnionych taksonów z kompleksu Pinus mugo.

 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 13 października 2023 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali L.
  W trakcie seminarium referaty wygłoszą:

  dr Jakub Baranek, adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii
  tytuł wystąpienia: Aktywność owadobójcza Bacillus thuringiensis wobec ważnych pod względem ekonomicznym szkodników z rzędu Lepidoptera.

  dr Jakub Barylski, adiunkt w Zakładzie Wirusologii Molekularnej
  tytuł wystąpienia: Nowe spojrzenie na strukturę, różnorodność i ewolucję genomów bakteriofagów z klasy Caudoviricetes.

 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 26 września 2023 roku (wtorek) o godzinie 9.30 w Małej Auli. W trakcie seminarium referat wygłosi: dr Arkadiusz Urbański, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt tytuł wystąpienia: Rola wybranych neuropeptydów w regulacji aktywności układu odpornościowego chrząszczy.

 • Kolejny grant NCN w IBE
  W dniu 21 sierpnia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 7. Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się dr Monika Szymczak-Cendlak, która będzie realizowała projekt zatytułowany: “Sulfakininy – neuropeptydy zaangażowane w gospodarkę węglowodanowo-lipidową”. Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zadań projektowych
 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11.30 w Sali Mała Aula. W trakcie seminarium mgr Artur Płóciennik , doktorant w Zakładzie Ekofizjologii Roślin, wygłosi referat, zatytułowany , „Status metaboliczny tlenku azotu w liściach Arabidopsis thaliana poddanych starzeniu indukowanemu ciemnością”.

 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Sali C. W trakcie seminarium doktorantki z Zakładu Fizjologii Roślin mgr Maria Ciesielska oraz mgr Ewelina Stolarska zaprezentują wyniki realizowanych prac doktorskich.
  Tematy wystąpień:
  „Funkcje fizjologiczne chloroplastowej proteazy wewnątrzbłonowej S2P2” – M. Ciesielska „Identyfikacja i charakterystyka genów warunkujących komórkową homeostazę poliamin w starzeniu liści jęczmienia” – E. Stolarska
 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 20 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 09.00 w Sali A. W trakcie seminarium dr Jagna Chmielowska-Bąk, adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii Roślin, wygłosi referat, zatytułowany „Rola modyfikacji RNA, 8-hydroksyguanozyny (8-OHG) i 5-metylocytozyny (5-mC), w odpowiedzi roślin na działanie warunków stresowych”.

 • Seminarium dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ 
  Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Instytut Biologii Eksperymentalnej  zapraszają na  seminarium  „Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS: infrastruktura badawcza dla nauki i przemysłu”  na temat możliwości badawczych dla Studentów, Doktorantów, Pracowników UAM  dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ Kierownik Działu Naukowego NCPS Solaris  4 kwietnia 2023 r., godz. 16:30  Sala Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM

  seminarium-solaris

 • Wykład prof. Reinhard Predel
  Zapraszamy na kolejny wykład z serii AMU Invited Lecture Series in Current Approaches in Eco-Physiology. Wykład pt: „As neurochemist in Africa: Peptidomics-based phylogeny of the novel insect order Mantophasmatodea” wygłosi prof. Reinhard Predel z Uniwersytetu w Kolonii.

 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w Sali C. W trakcie seminarium dr Marcin Cholewiński, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, wygłosi referat, zatytułowany „Elektrofizjologiczne aspekty badań na modelu ssaczym i owadzim”.

 • Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 15 lutego 2023 roku (środa) o godzinie 11.00 w sali  Aula Paczoskiego. W trakcie seminarium referat wygłosi: prof. Fabio Vianello, Department of Comparative Biomedicine and Food Science, University of Padova tytuł wystąpienia: Biotechnological applications of iron oxide nanoparticles

 • Artykuł w Życiu Uniwersyteckim
  Jak zestarzeć się z wdziękiem? W najnowszym numerze „Życie Uniwersyteckie” ukazał się artykuł autorstwa prof. UAM dr hab. Agnieszki Knopik-Skrockiej i prof. UAM dr hab. Lucyny Mrówczyńskiej z Zakładu Biologii Komórki, w którym obie Panie podejmują bardzo ważne zagadnienia dotyczące chorób cywilizacyjnych, genetycznych i wieku starczego. Odpowiadają także na pytania o to czy długowieczność i choroby nowotworowe są zapisane w genach?
  Zachęcamy do lektury https://uniwersyteckie.pl/nauka/zestarzec-sie-z-wdziekiem
 • Seminarium Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 24 stycznia 2023  roku (wtorek) o godzinie 9.45 w Auli im. Józefa Paczoskiego.  W trakcie seminarium referat wygłosi: dr Małgorzata Adamiec, adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin  tytuł wystąpienia: Znaczenie proteaz Egy1 i Egy2 oraz pseudoproteazy Egy3 dla funkcjonowania chloroplastów Arabidopsis thaliana.

 • Wykład prof. Guya Smagghe’go
  Zapraszamy serdecznie na wykład prof. Guya Smagghe’go na temat „RNAi as a new tool in modern agriculture”. Wykład odbędzie się 12 stycznia o godz.10.30 w Sali Owalnej na naszym Wydziale. Jest to kolejny wykład organizowany w ramach AMU Invited Lectures Series In Current Approaches in Eco-Physiology. Dr Guy Smagghe, urodzony w Belgii 30 czerwca 1968 r., jest profesorem specjalizującym się w entomologii. Jest uznawany na całym świecie za swoje innowacyjne badania nad nowymi środkami owadobójczymi, mimetykami hormonów, RNAi oraz szkoleniem ludzi z Północy i Południa w różnych aspektach związanych ze szkodnikami i pożytecznymi owadami, które są ważne w rolnictwie. W szczególności wspiera bardziej ekologiczne rolnictwo, zwiększając bioróżnorodność i zrównoważony rozwój, aby wyżywić rosnącą populację 9 miliardów ludzi.
 • Warsztaty „Western blot – technika, którą można zoptymalizować”
  Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Western blot – technika, którą można zoptymalizować”, które odbędą się 18 stycznia 2023 roku w Sali B na Wydziale Biologii. Warsztaty poprowadzi dr Joanna Porankiewicz-Asplund – Technical Support Manager z firmy Agrisera. Interaktywne warsztaty są dedykowane dla doświadczonych i początkujących użytkowników techniki western blot. Czas trwania warsztatów przewidziany jest na około 2 h z krótką przerwą, po której odbędzie się quiz z nagrodami. Po warsztatach możliwy będzie odbiór certyfikatu potwierdzającego udział.

  Western-blot-technika-ktora-mozna-zoptymalizowac-Warsztaty Pobierz

 • Artykuł w Nature Plants
  Na łamach prestiżowego czasopisma Nature Plants ukazał się artykuł autorstwa naukowców naszego Instytutu. Grupą badawczą kierowała Pani prof. Magdalena Arasimowicz-Jelonek, a w jej skład wchodzili pracownicy Wydziału Biologii: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka, mgr Joanna Gajewska, dr Przemysław Jagodzik oraz prof. UAM dr hab. Marek Żywicki. W imieniu społeczności Instytutu Biologii Eksperymentalnej składam Państwu serdeczne gratulacje, życząc radości z podejmowanych wyzwań, satysfakcji z prowadzonych badań naukowych oraz ich znakomitych rezultatów, publikowanych w najlepszych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.   Agnieszka Bagniewska-Zadworna Wyniki badań opublikowane na łamach czasopisma Nature Plants po raz pierwszy dokumentują, że protonowana i zredukowana forma tlenku azotu (•NO),… Dowiedz się więcej: Artykuł w Nature Plants
 • Nowe granty w Instytucie Biologii Eksperymentalnej
  Z przyjemnością informuję, iż zgodnie z decyzjami Narodowego Centrum Nauki w Instytucie Biologii Eksperymentalnej UAM rozpoczną się niebawem badania w ramach dwóch nowych projektów PRELUDIUM, pod kierunkiem mgr Michaliny Krakowiak z Zakładu Wirusologii Molekularnej i mgr Elżbiety Rudy z Zakładu Fizjologii Roślin. Obu Paniom serdecznie gratulujemy wysokich ocen projektów w oczach ekspertów NCN oraz życzymy satysfakcji z prowadzenia zaplanowanych badań. W imieniu społeczności Instytutu, Agnieszka Bagniewska-Zadworna
 • Wykład Prof. Jens Rolff
  Zapraszamy Państwa na kolejny wykład organizowany w ramach AMU Invited Lectures Series In Current Approaches in Eco-Physiology, pt. „Resistance evolution against antimicrobial peptides”. Wykład wygłosi Prof. Jens Rolff z Freie Univeristät Berlin, wybitny specjalista w dziedzinie immunologii i mikrobiologii.  Spotkanie odbędzie w piątek, 9 grudnia, o godzinie 11.00, w Sali A Profesor Jens Rolff jest biologiem ewolucyjnym, w swojej pracy skupiającym się przede wszystkim na zrozumieniu ewolucji mechanizmów odpornościowych owadów, a także ewolucji oporności bakterii na peptydy przeciwdrobnoustrojowe. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z ekoimmunologią owadów oraz ewolucją procesu metamorfozy. Od 2012 Prof. Jens Rolff jest kierownikiem „Evolutionary Group” Instytutu Biologii w Freie Universität Berlin. Uważany jest on za jednego z czołowych naukowców badających funkcjonowanie układu odpornościowego owadów, co znajduje potwierdzenie w jego licznych, wysoko cenionych publikacjach. Jest on autorem i współautorem ponad stu artykułów naukowych opublikowanych w takich prestiżowych czasopismach jak: Science, PNAS czy Trends in Microbiology. Na uwagę zasługuje również fakt, że Prof. Jens Rolff kierował kilkoma grantami finansowanymi przez European Research Council (ERC).
 • Dr Jakub Baranek laureatem prestiżowej nagrody naukowej dla młodych badaczy 6. edycji konkursu AgroBioTop
  Dr Jakub Baranek laureatem prestiżowej nagrody naukowej dla młodych badaczy 6. edycji konkursu AgroBioTop Z przyjemnością informujemy, że Pan Dr Jakub Baranek z Zakładu Mikrobiologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej został laureatem prestiżowej nagrody naukowej dla młodych badaczy 6. edycji konkursu AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Honoruje ona uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W tym roku doceniono naszego kolegę Jakuba Baranka za prace nad biologicznymi środkami owadobójczymi, zwalczającymi szkodniki powodujące ogromne straty w uprawach jabłoni, zbóż i warzyw w Europie i na świecie.  Serdecznie gratulujemy Panie Doktorze  Społeczność Instytutu Biologii Eksperymentalnej

  Jakub-Baranek_dyplom_AgroBioTop
 • Seminarium Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 23 listopada 2022 (środa) o godzinie 9.45 w sali Rady Wydziału. W trakcie seminarium referat wygłosi: dr Alicja Warowicka, adiunkt w Zakładzie Wirusologii Molekularnej tytuł wystąpienia: Właściwości przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe berberyny i jej pochodnych izolowanych z Chelidonium majus L.

 • Wykład dr Nikoletty Ntalii
  Serdecznie zapraszamy na interesujący wykład dr Nikoletty Ntalii, pt. „New trends in plant protection and the role of natural pesticides”.  Wykład odbędzie się w trybie zdalnym w MsTeams w najbliższy czwartek, 17 listopada 2022, o godz. 9.30

  link do spotkania w MS Teams

 • Wykład dr Hervé Colinet
  Serdecznie zapraszamy na wykład pt. „Cold survival is a multifactorial and complex trait: Insight from Drosophila”, które poprowadzi dr Hervé Colinet z Ecobio Unit Uniwersytecie w Rennes 1 (załącznik). Dr Colinet jest czołowym naukowcem w dziedzinie tolerancji ektotermów na stress termiczny. Jego badania koncentrują się na adaptacyjnych reakcjach ektotermów na ograniczenia środowiskowe i antropgeniczne. W tym celu stosuje różne podejścia, od ekofizjologii po biologię ewolucyjną i molekularną, w celu osiągnięcia zintegrowanego zrozumienia adaptacji na stres na różnych poziomach organizacji, od genów po indywidualne reakcje. Wykład organizowany jest w ramach cyklu AMU Invited Lectures Series In Current Approaches in Eco-Physiolo i odbędzie się 4 listopada 2022 o godz. 11:30 w Auli Wydziału Biologii UAM.
 • Seminarium Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej
  Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 18 października 2022 (wtorek) o godzinie 9.00 w sali C . W trakcie seminarium referaty wygłoszą w kolejności: mgr Szymon Stefaniak, doktorant w Zakładzie Fizjologii Roślin tytuł wystąpienia: Regulacja i rola autofagii w uruchamianiu zapasowego tłuszczu w kiełkujących nasionach łubinu (Lupinus spp.) dr Paweł Marciniak, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Rozwoju Zwierząt tytuł wystąpienia: Identyfikacja i aktywność fizjologiczna wybranych neuropeptydów z rodziny RFamidu u chrząszczy

 • „Amor plantarum nos unit” – LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego
  W dniach 26 czerwca – 3 lipca 2022 w Warszawie odbędzie się LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Za myśl przewodnią LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, przypadającego w roku 2022, w którym Towarzystwo obchodzi jubileusz 100-lecia swojej działalności służy jego dewiza: „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”, wyrażająca w sposób ponadczasowy fundament działania botaników polskich. Dodatkowo, w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na wniosek Towarzystwa w dniu 26 listopada 2021 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki.
 • Wykład prof. Sabino A. Bufo
  Zapraszamy na wykład prof. Sabino A. Bufo z Uniwersytetu Basilicata (Włochy). Profesor wygłosi wykład „Plant Secondary Metabolites in Cooperative Investigations” w ramach serii wykładów na zaproszenie “AMU Invited Lectures Series In Current Approaches in Eco-Physiology”. W trakcie wykładu prof. Bufo poruszy tematykę wykorzystania wtórnych metabolitów roślinnych jako przyjaznych dla środowiska biopestycydów, zastosowania nanotechnologii do uzdatniania i recyklingu wody, a także technologii supercritical water oxidation (SCWO) jako obiecującej technologii stosowanej do oczyszczania ścieków.

  link do spotkania w MS Teams


logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy