Zakład Biologii Komórki


ZBK-grupowo

Zakład Biologii Komórki utworzono w 1969 roku jako Zakład Cytologii i Histologii, obecną nazwę zakład przyjął w 2004 roku.

Zakład realizuje badania wpisujące się w problematykę „Budowy i funkcji oraz różnicowanie się komórek i tkanek zwierzęcych”.

Wśród podejmowanych tematów badawczych wskazać można dotyczące budowy i funkcji błon biologicznych, w szczególności badania nad molekularnymi mechanizmami przekazywania sygnałów w komórkach bezkręgowców, zwłaszcza struktury i funkcji receptorów nikotynowych oraz molekularne podstawy uzależnienia od nikotyny.

Podejmowane są badania pozwalające na ocenę oddziaływania wybranych alkaloidów i innych biologicznie aktywnych związków, ich syntetycznych pochodnych oraz nanomateriałów na erytrocyty ludzkie w warunkach in vitro.

Obejmują analizę zależności między strukturą chemiczną związku i efektem wywieranym na wybrane parametry erytrocytów ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem warunków stresu oksydacyjnego.

Odrębna tematyka dotyczy badań nad znaczeniem wybranych markerów znakowanych immunohistochemicznie w diagnostyce różnych typów nowotworów.

W Zakładzie prowadzone są również badania wykorzystujące techniki biologii molekularnej dla rozwiązywania problemów taksonomicznych ślimaków płucodysznych Polski i Europy, zwłaszcza w odniesieniu do przedstawicieli rodzin Hygromiidae, Lymnaeidae, Azecidae, Limacidae, Ratouisiidae.


logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy