Zakład Fizjologii Roślin


Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska
prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska
Sławomir Borek
prof. UAM dr hab. Sławomir Borek
prof. UAM dr hab. Robert Luciński
prof. UAM dr hab. Robert Luciński
prof. UAM dr hab.Władysław Polcyn
prof. UAM dr hab.Władysław Polcyn
prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
dr Małgorzata Adamiec
dr hab. Małgorzata Adamiec
dr Magda Grabsztunowicz
dr Magda Grabsztunowicz
dr Łukasz Wojtyla
dr Łukasz Wojtyla
dr hab. Teresa Lehmann
dr hab. Teresa Lehmann
mgr Maria Ciesielska
mgr Maria Ciesielska
mgr Julia Maciorowska
mgr Julia Maciorowska
mgr Elżbieta Rudy
mgr Elżbieta Rudy
mgr Szymon Stefaniak
mgr Szymon Stefaniak
mgr Ewelina Stolarska
mgr Ewelina Stolarska
dr Umesh Kumar Tanwar
mgr Karolina Wleklik
mgr Monika Rybacka
mgr Monika Rybacka
dr Ewelina Paluch-Lubawa
dr Ewelina Paluch-Lubawa
ZFR pracownicy emerytowani

logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy