Zakład Mikrobiologii


ZM-zdjecie-grupowe

Obecnie w Zakładzie prowadzone są badania nad aktywnością insektycydową toksyn Bacillus thuringiensis i substancji botanicznych wobec szkodników owadzich z rzędów Lepidoptera, Coleoptera i Diptera.

Celem jest opracowanie nowych insektycydów o dużej aktywności i szerokim spektrum działania.

Celem drugiego nurtu badawczego jest poznanie genetycznego uwarunkowania oporności na antybiotyki, mechanizmów powstawania wielolekooporności oraz określenie szerzenia się i ewolucji oporności w populacjach bakterii pacjentów leczonych w szpitalach oraz środowiskach pozaszpitalnych (wody powierzchniowe, ścieki, powietrze).

Oprócz badań na wyhodowanych bakteriach stosowane są również analizy metagenomiczne.

W naszym Zakładzie prowadzone są także prace nad określeniem mechanizmów warunkujących patogeniczność bakterii.

Oznaczana jest aktywność adhezyjna, cytotoniczna i cytotoksyczna oraz tworzenie biofilmów i ich własciwości.

Najnowsza tematyka badawcza koncentruje się na Identyfikacji oraz filogenezie wewnątrzkomórkowych bakteryjnych endosymbiontów roztoczy z rzędu Oribatida.


logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy