Zakład Ekofizjologii Roślin


ZER-zdjecie-grupowe

Tematyka badawcza pracowników Zakładu Ekofizjologii Roślin dotyczy molekularnych podstaw odpowiedzi roślin na działanie niekorzystnych czynników środowiska o charakterze abiotycznym (głównie metali) oraz biotycznym (głównie patogenów roślin, takich jak Phytophthora infestans i szkodników, takich jak mszyce).

Badania prowadzone są na roślinach uprawnych, takich jak soja, łubin, rzepak i ziemniak, roślinie modelowej Arabidopsis thaliana, a także z zastosowaniem kultur zawiesinowych komórek roślinnych.

Realizowane badania dotyczą (i) roli tlenku azotu (NO) w odporności ziemniaka na Phytophthora infestans, (ii) wyjaśnienia funkcji pochodnych NO w komórkach roślinnych, głównie w warunkach stresu biotycznego i metali ciężkich oraz (iii) rozpoznania funkcji reaktywnych form azotu (RFA) u patogenów roślin.

Ponadto prowadzone są badania z zakresu (iv) poznania szlaków sygnałowych uruchamianych w odpowiedzi komórek roślin na obecność czynników abiotycznych, biotycznych oraz jednoczesnego lub sekwencyjnego działania obu czynników.

Ważnym aspektem jest poznanie budowy i funkcjonowania (v) cytoszkieletu oraz (vi) akwaporyn w komórkach roślin poddanych działaniu stresów abiotycznych. Kolejnym celem prowadzonych badań jest poznanie (vii) funkcji oksydacyjnych modyfikacji RNA w odpowiedzi roślin na działanie niekorzystnych warunków środowiska.

Istotnym elementem tematyki badawczej są także prace z zakresu (viii) biofortyfikacji siewek roślin uprawnych w mikro- i makroelementy oraz (ix) dotyczące mechanizmów zaangażowanych w regenerację roślin po stresie związanym z działaniem metali ciężkich i hypoksji.


logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy