Zakład Botaniki Ogólnej


ZBO-zdjecie-grupowe

Zakład Botaniki Ogólnej powstał w 1919 roku.

Obecnie jest jednostką badawczą wyspecjalizowaną w prowadzeniu wysoko zaawansowanych badań z zakresu analiz morfologicznych, histologiczno-cytologicznych i molekularnych, a także dysponuje wysokiej klasy zapleczem kadrowym oraz bardzo dobrym zestawem aparatury niezbędnej do realizacji tego typu badań.

Wiodącą specjalnością i znakiem firmowym Zakładu są podejmowane badania na różnych etapach ontogenezy roślin, od kiełkowania nasion, po rozwój wegetatywny, generatywny i okres starzenia oraz obumierania.

Problematyka badawcza Zakładu Botaniki Ogólnej obejmuje różnorodne zagadnienia, związane z realizacją kilku wiodących tematów:

1) Anatomia funkcjonalna organów roślinnych;
2) Cytologia, cytochemia i ultrastruktura komórek, tkanek i organów roślin wyższych w warunkach fizjologicznych i pod wpływem działania stresorów;
3) Embriologia eksperymentalna;
4) Roślinne kultury in vitro.


logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy