Zakład Fizjologii Roślin


ZFR-zdjecie-grupowe

Tematyka badawcza pracowników Zakładu Fizjologii Roślin dotyczy molekularnych mechanizmów regulacji metabolizmu roślin w różnych fazach ontogenezy oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiska.

Badania prowadzimy zarówno na roślinie modelowej Arabidopsis thaliana, jak również na roślinach uprawnych, takich jak jęczmień, rzepak, łubin czy pszenica.

Prace koncentrują się na funkcjach fizjologicznych proteaz chloroplastowych, w tym tzw. proteaz wewnątrzbłonowych oraz wewnątrzbłonowej proteolizie regulacyjnej, i ich znaczeniu w odpowiedzi roślin na stresy abiotczne.

Ponadto badamy środowiskową regulację procesów aklimatyzacyjnych roślin w oparciu o azotowe regulatory zwane poliaminamy postulując ich rolę jako przełącznika sieci metabolicznych i nowego molekularnego koordynatora sygnału nitro-oksydacyjnego.

Realizowane badania dotyczą także fizjologii i biochemii nasion w trakcie ich rozwoju i kiełkowania oraz uszlachetniania nasion i zwiększania ich tolerancji na stresy środowiskowe poprzez przedsiewne kondycjonowanie.

Badamy również udział autofagii w uruchamianiu rezerw podczas kiełkowania nasion, ale też znaczenie autofagii w trakcie starzenia się organów roślinnych.

Zajmujemy się także zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym fenotypowaniem roślin. Istnieje także wątek badań współpracy roślin uprawnych lub leśnych z grzybami mikoryzowymi, w kontekście tolerancji na stres suszy i ekspresji akwaporyn błony komórkowej.


logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy