Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt


ZFiBRZ-zdjecie-grupowe

Tematyka badawcza Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt koncentruje się na poznaniu mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych zwierząt na poziomie komórkowym, tkankowym i organizmalnym. W badaniach wykorzystujemy w głównej mierze organizmy modelowe jakimi są owady, a w ostatnim czasie także linie komórkowe.

W ramach naszych badań naukowych koncentrujemy się na różnorodnych zagadnieniach, a kluczowe z nich to:

1) neuroendokrynologia owadów,
2) aktywność substancji pochodzenia roślinnego i ich wykorzystanie jako bioinsektycydów,
3) zastosowanie nanocząsteczek w projektowaniu preparatów owadobójczych,
4) reakcja na czynniki stresowe (m.in. termiczny i oksydacyjny),
5) metabolizm energetyczny
6) aktywności układu immunologicznego owadów.

Ponadto, prowadzone w naszym Zakładzie badania dotyczą identyfikacji i charakterystyki receptorów dla cząsteczek biologicznie czynnych; wpływu czynników hormonalnych i środowiskowych na metabolizm węglowodanów, białek i lipidów oraz poznania mechanizmów działania zmodyfikowanych cząsteczek peptydów owadzich na rozwój i reprodukcję owadów.

W prowadzonych badaniach stosujemy szerokie spektrum nowoczesnych metod i technik badawczych jak analizy RT-PCR, qPCR, HPLC, ELISA, western blot, immunodelekcja, mikroskopia fluorescencyjna, pomiar polarograficzny zużycia tlenu, biotesty sercowe i hemocytowy, hodowle komórkowe oraz wiele innych.


logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy