Zakład Genetyki


ZG-zdjecie-grupowe

Problematyka badań prowadzonych w Zakładzie Genetyki dotyczy różnych aspektów szeroko pojętej genetyki roślin, zwierząt i człowieka.

Prowadzone przez nas badania wykorzystują różne metody analiz genetycznych i obejmują zagadnienia związane z: (i) wpływem neutralnych i selekcyjnych procesów na genomy na poziomie populacji; (ii) molekularnymi mechanizmami adaptacji w odpowiedzi na stres abiotyczny (iii) zróżnicowaniem genetycznym roślin i zwierząt w aspekcie taksonomicznym; (iv) genetyką konserwatorską gatunków zagrożonych wyginięciem oraz (v) badaniami dotyczącymi między innymi ekspresji genów i molekularnych mechanizmów leżących u podstaw różnych chorób (niedokrwistość, cukrzyca).

Badania prowadzimy zarówno na różnorodnym materiale roślinnym, od mszaków po rośliny drzewiaste, jak również na zwierzętach, w tym na modelowym organizmie Drosophila melanogaster.


logo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy