Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej 

w dniu 26 września 2023 roku (wtorek) o godzinie 9.30 w Małej Auli.

W trakcie seminarium referat wygłosi:

dr Arkadiusz Urbański, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt

tytuł wystąpienia: Rola wybranych neuropeptydów w regulacji aktywności układu odpornościowego chrząszczy.