Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej
w dniu 20 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 09.00 w Sali A.
W trakcie seminarium dr Jagna Chmielowska-Bąk, adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii Roślin,
wygłosi referat, zatytułowany „Rola modyfikacji RNA, 8-hydroksyguanozyny (8-OHG) i 5-metylocytozyny (5-mC), w odpowiedzi
roślin na działanie warunków stresowych”.

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Instytut Biologii Eksperymentalnej 

zapraszają na  seminarium 

„Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS:
infrastruktura badawcza dla nauki i przemysłu” 

na temat możliwości badawczych dla Studentów, Doktorantów, Pracowników UAM 

dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ

Kierownik Działu Naukowego NCPS Solaris 

4 kwietnia 2023 r., godz. 16:30 

Sala Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM

seminarium-solaris

Zapraszamy na kolejny wykład z serii AMU Invited Lecture Series in Current Approaches in Eco-Physiology.
Wykład pt: „As neurochemist in Africa: Peptidomics-based phylogeny of the novel insect order Mantophasmatodea” wygłosi prof. Reinhard Predel z Uniwersytetu w Kolonii.

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w Sali C. W trakcie seminarium dr Marcin Cholewiński, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, wygłosi referat, zatytułowany „Elektrofizjologiczne aspekty badań na modelu ssaczym i owadzim”.

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu

15 lutego 2023 roku (środa) o godzinie 11.00 w sali  Aula Paczoskiego.

W trakcie seminarium referat wygłosi:

prof. Fabio Vianello, Department of Comparative Biomedicine and Food Science, University of Padova

tytuł wystąpienia: Biotechnological applications of iron oxide nanoparticles

Jak zestarzeć się z wdziękiem?
W najnowszym numerze „Życie Uniwersyteckie” ukazał się artykuł autorstwa prof. UAM dr hab. Agnieszki Knopik-Skrockiej i prof. UAM dr hab. Lucyny Mrówczyńskiej z Zakładu Biologii Komórki, w którym obie Panie podejmują bardzo ważne zagadnienia dotyczące chorób cywilizacyjnych, genetycznych i wieku starczego. Odpowiadają także na pytania o to czy długowieczność i choroby nowotworowe są zapisane w genach?

Zachęcamy do lektury

https://uniwersyteckie.pl/nauka/zestarzec-sie-z-wdziekiem

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 24 stycznia 2023  roku (wtorek) o godzinie 9.45 w Auli im. Józefa Paczoskiego. 

W trakcie seminarium referat wygłosi: dr Małgorzata Adamiec, adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin 
tytuł wystąpienia: Znaczenie proteaz Egy1 i Egy2 oraz pseudoproteazy Egy3 dla funkcjonowania chloroplastów Arabidopsis thaliana.

Zapraszamy serdecznie na wykład prof. Guya Smagghe’go z Department of Crop Protection na Uniwersytecie w Gandawie, na temat „RNAi as a new tool in modern agriculture”. Wykład odbędzie się 12 stycznia o godz.10.30 w Sali Owalnej na naszym Wydziale. Jest to kolejny wykład organizowany w ramach AMU Invited Lectures Series In Current Approaches in Eco-Physiology.

Prof. Guy Smagghe  kieruje grupą badawczą, która jest jednym z wiodących ośrodków na świecie zajmujących się podstawowymi i stosowanymi aspektami nauk o owadach. W swoich multidyscyplinarnych badaniach łączy fizjologię i nowoczesne techniki biotechnologiczne, takie jak RNAi, aby lepiej zrozumieć mechanizmy życia, rozwoju i przetrwania owadów, a także współzależności między roślinami a owadami. Prof. Smaghhe jest współautorem ponad 800 artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, 17 rozdziałów w książkach i 2 podręczników Jego prace były cytowane ponad 35.000 razy.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Western blot – technika, którą można zoptymalizować”, które odbędą się 18 stycznia 2023 roku w Sali B na Wydziale Biologii. Warsztaty poprowadzi dr Joanna Porankiewicz-Asplund – Technical Support Manager z firmy Agrisera. Interaktywne warsztaty są dedykowane dla doświadczonych i początkujących użytkowników techniki western blot.

Czas trwania warsztatów przewidziany jest na około 2 h z krótką przerwą, po której odbędzie się quiz z nagrodami.

Po warsztatach możliwy będzie odbiór certyfikatu potwierdzającego udział.
Western-blot-technika-ktora-mozna-zoptymalizowac-Warsztaty
Pobierz

Na łamach prestiżowego czasopisma Nature Plants ukazał się artykuł autorstwa naukowców naszego Instytutu. Grupą badawczą kierowała Pani prof. Magdalena Arasimowicz-Jelonek, a w jej skład wchodzili pracownicy Wydziału Biologii: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka, mgr Joanna Gajewska, dr Przemysław Jagodzik oraz prof. UAM dr hab. Marek Żywicki. W imieniu społeczności Instytutu Biologii Eksperymentalnej składam Państwu

Artykuł w Nature PlantsRead More »