Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej
w dniu 26 września 2023 roku (wtorek) o godzinie 9.30 w Małej Auli.

W trakcie seminarium referat wygłosi:
dr Arkadiusz Urbański, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt
tytuł wystąpienia: Rola wybranych neuropeptydów w regulacji aktywności układu odpornościowego chrząszczy.

W dniu 21 sierpnia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 7. Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się dr Monika Szymczak-Cendlak, która będzie realizowała projekt zatytułowany: “Sulfakininy – neuropeptydy zaangażowane w gospodarkę węglowodanowo-lipidową”. Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zadań projektowych

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej 

w dniu 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11.30 w Sali Mała Aula.

W trakcie seminarium mgr Artur Płóciennik , doktorant w Zakładzie Ekofizjologii Roślin,

wygłosi referat, zatytułowany , „Status metaboliczny tlenku azotu w liściach Arabidopsis thaliana poddanych starzeniu indukowanemu ciemnością”.

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej

w dniu 19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Sali C.

W trakcie seminarium doktorantki z Zakładu Fizjologii Roślin mgr Maria Ciesielska oraz mgr Ewelina Stolarska

zaprezentują wyniki realizowanych prac doktorskich.

Tematy wystąpień:

„Funkcje fizjologiczne chloroplastowej proteazy wewnątrzbłonowej S2P2” – M. Ciesielska

„Identyfikacja i charakterystyka genów warunkujących komórkową homeostazę poliamin w starzeniu liści jęczmienia” – E. Stolarska

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej
w dniu 20 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 09.00 w Sali A.
W trakcie seminarium dr Jagna Chmielowska-Bąk, adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii Roślin,
wygłosi referat, zatytułowany „Rola modyfikacji RNA, 8-hydroksyguanozyny (8-OHG) i 5-metylocytozyny (5-mC), w odpowiedzi
roślin na działanie warunków stresowych”.

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Instytut Biologii Eksperymentalnej 

zapraszają na  seminarium 

„Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS:
infrastruktura badawcza dla nauki i przemysłu” 

na temat możliwości badawczych dla Studentów, Doktorantów, Pracowników UAM 

dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ

Kierownik Działu Naukowego NCPS Solaris 

4 kwietnia 2023 r., godz. 16:30 

Sala Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM

seminarium-solaris

Zapraszamy na kolejny wykład z serii AMU Invited Lecture Series in Current Approaches in Eco-Physiology.
Wykład pt: „As neurochemist in Africa: Peptidomics-based phylogeny of the novel insect order Mantophasmatodea” wygłosi prof. Reinhard Predel z Uniwersytetu w Kolonii.

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w Sali C. W trakcie seminarium dr Marcin Cholewiński, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, wygłosi referat, zatytułowany „Elektrofizjologiczne aspekty badań na modelu ssaczym i owadzim”.

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu

15 lutego 2023 roku (środa) o godzinie 11.00 w sali  Aula Paczoskiego.

W trakcie seminarium referat wygłosi:

prof. Fabio Vianello, Department of Comparative Biomedicine and Food Science, University of Padova

tytuł wystąpienia: Biotechnological applications of iron oxide nanoparticles

Jak zestarzeć się z wdziękiem?
W najnowszym numerze „Życie Uniwersyteckie” ukazał się artykuł autorstwa prof. UAM dr hab. Agnieszki Knopik-Skrockiej i prof. UAM dr hab. Lucyny Mrówczyńskiej z Zakładu Biologii Komórki, w którym obie Panie podejmują bardzo ważne zagadnienia dotyczące chorób cywilizacyjnych, genetycznych i wieku starczego. Odpowiadają także na pytania o to czy długowieczność i choroby nowotworowe są zapisane w genach?

Zachęcamy do lektury

https://uniwersyteckie.pl/nauka/zestarzec-sie-z-wdziekiem