Seminarium Instytutu Biologii EksperymetalnejZapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 25 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Sali A.

W trakcie seminarium referat wygłosi:

dr Nikoletta Ntalli, Assistant Professor of Pesticides, Analytical Chemistry and Pesticides Laboratory, Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Greece

tytuł wystąpienia: Biopesticides for the control of Meloidogyne spp. Authorization in the European Union and research findings.

Z serdecznym pozdrowieniem,

Agnieszka Bagniewska-Zadworna i Robert Nawrot