W dniu 24 maja 2024 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów  OPUS 26 i SONATA 19. Na realizację badań podstawowych w rozstrzygniętych konkursach fundusze otrzymali pracownicy naszego Instytutu: dr Ewelina Paluch-Lubawa z Zakładu Fizjologii Roślin na projekt SONATA pt. „Spermidyna cząsteczką regulującą starzenie liści indukowane ciemnością w […]

Stupak A., Gęca T., Kwaśniewska A., Mlak R., Piwowarczyk P., Nawrot R., Goździcka-Józefiak A., Kwaśniewski W. 2023. Comparative analysis of the placental microbiome in pregnancies with late fetal growth restriction versus physiological pregnancies. International Journal of Molecular Sciences. 24(8): 1-17. doi:10.3390/ijms24086922

Simmonds P., Adriaenssens E. M., Zerbini F. M., Abrescia N. G. A., Aiewsakun P., Alfenas-Zerbini P., Bao Y., Barylski J., Drosten C., Duffy S., Duprex W. P., Dutilh B. E., Elena S. F., García M. L., Junglen S., Katzourakis A., Koonin E. V., Krupovic M., Kuhn J. H., Lambert A. J., et al. 2023. Four

Simmonds P., Adriaenssens E. M., Zerbini F. M., Abrescia N. G. A., Aiewsakun P., Alfenas-Zerbini P., Bao Y., Barylski J., Drosten C., Duffy S., Duprex W. P., Dutilh B. E., Elena S. F., García M. L., Junglen S., Katzourakis A., Koonin E. V., Krupovic M., Kuhn J. H., Lambert A. J., et al. 2023. Four principles to establish a universal virus taxonomy. PLoS Biology. 21(2): 1-23. doi:10.1371/journal.pbio.3001922Read More »

Miernikiewicz P., Barylski J., Wilczak A., Dragoš A., Rybicka I., Bałdysz S. J., Szymczak A., Dogsa I., Rokush K., Harhala M. A., Ciekot J., Ferenc S., Gnus J., Witkiewicz W., Dąbrowska K. 2023. New phage-derived antibacterial enzyme polaR targeting Rothia spp. Cells. 12(15): 1-15. doi:10.3390/cells12151997 

Kwaśniewski W., Stupak A., Warowicka A., Goździcka-Józefiak A., Mosiewicz J., Mieczkowska J. 2023. Mitochondrial DNA polymorphism in HV1 and HV2 regions and 12S rDNA in perimenopausal hypertensive women. Biomedicines. 11(3): 1-21. doi:10.3390/biomedicines11030823 

Kielich N. A., Mazur O., Musidlak O., Gracz-Bernaciak J., Nawrot R. 2023. Herbgenomics meets Papaveraceae: a promising -omics perspective on medicinal plant research. Briefings in Functional Genomics: 1-16. doi:10.1093/bfgp/elad050 

Ejsmont A. G., Warowicka A., Broniarczyk J., Gościańska J. 2023. The synergistic effect of Cu-MOF nanoparticles and immunomodulatory agent on SARS-CoV-2 inhibition. Chemical Communications. 59(33): 4907-10. doi:10.1039/d3cc00894k 

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 10 maja 2024 roku (piątek) o godzinie 9.15 w Auli im. J. Paczoskiego. W trakcie seminarium referaty wygłoszą: mgr Magdalena Winkiel, doktorantka w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt tytuł wystąpienia: Nie taki pomidor słodki, jak go malują – wpływ glikoalkaloidów Solanaceae na metabolizm chrząszcza Tenebrio molitor.

Seminarium Instytutu Biologii EksperymentalnejRead More »

zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 12 kwietnia 2024 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali Mała Aula. W trakcie seminarium referat wygłosi: mgr Maria Wesołowska, doktorant w Zakładzie Mikrobiologii tytuł wystąpienia:Zróżnicowanie gatunkowe, lekooporność i potencjał chorobotwórczy gronkowców wchodzących w skład mikrobioty skóry zwierząt hodowlanych.