Z przyjemnością informujemy, że dr Jan Lubawy z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej, pokieruje w ramach UAM międzynarodowym projektem: „Hodowla owadów jadalnych jako przykład zrównoważonej produkcji zwierzęcej oraz źródło systemów pakowania: nowe technologie dla poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności oraz wzrostu akceptacji społecznej” (akronim ITSAFE), w ramach inicjatywy JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’). Łączna kwota projektu wynosi 1 353 058 EUR,  z czego 237 747 EUR przypadnie naukowcom z UAM. Projekt będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Polski, Francji, Austrii oraz firmą Ÿnsect.

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej
w dniu 10 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali A.

W trakcie seminarium referat wygłosi:
mgr Joanna Sikora, doktorantka w Zakładzie Genetyki

tytuł wystąpienia: Zastosowanie metody przeczesywania genomu do charakterystyki genetycznej blisko spokrewnionych taksonów z kompleksu Pinus mugo.