Knopik-Skrocka A., Kiedrowska M., Rusiecka B. Immunogenność, immunosupresja nowotworów a immunoterapia – wyzwania i perspektywy w Monografii naukowej „Oczekiwania wobec nauk biomedycznych – trendy, wyzwania i perspektywy” 2023 str. 41-52, Wydawnictwo Tygiel ISBN 978-83-67104-73-9

Grodzka A., Knopik-Skrocka A., Kowalska K., Kurzawa P., Krzyżaniak M., Stencel K., Bryl M. Molecular alterations in non-small cell lung cancer – from diagnostics to treatment with personalized therapy EXCLI Journal 2023;22:415-432 – ISSN 1611-2156 doi: org/10.17179/excli2023-6122 

Woźniak M., Sip A., Mrówczyńska L., Broniarczyk J., Waśkiewicz A., Ratajczak I. 2023. Biological activity and chemical composition of propolis from various regions of Poland. Molecules. 28(1): 1-19. doi:10.3390/molecules28010141