Artykuł w Nature Plants

Na łamach prestiżowego czasopisma Nature Plants ukazał się artykuł autorstwa naukowców naszego Instytutu. Grupą badawczą kierowała Pani prof. Magdalena Arasimowicz-Jelonek, a w jej skład wchodzili pracownicy Wydziału Biologii: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka, mgr Joanna Gajewska, dr Przemysław Jagodzik oraz prof. UAM dr hab. Marek Żywicki. W imieniu społeczności Instytutu Biologii Eksperymentalnej składam Państwu serdeczne gratulacje, życząc radości z podejmowanych wyzwań, satysfakcji z prowadzonych badań naukowych oraz ich znakomitych rezultatów, publikowanych w najlepszych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.  

Agnieszka Bagniewska-Zadworna

Wyniki badań opublikowane na łamach czasopisma Nature Plants po raz pierwszy dokumentują, że protonowana i zredukowana forma tlenku azotu (•NO), tj., nitroksyl (HNO) jest formowana endogennie w organizmach żywych. W warunkach fizjologicznych endogenna produkcja HNO w komórkach liści rzodkiewnika jest niska, rzędu nanomoli. Z kolei, spadek lub wzrost formowania nitroksylu można zaobserwować w różnych procesach rozwojowych oraz reakcjach roślin na niekorzystne czynniki środowiska.  Zjawiskom tym towarzyszą wyraźne przesunięcia komórkowego potencjału redoks w kierunku utleniającego (np. proces starzenia) lub redukcyjnego (np. stres niedotlenienia). Udokumentowana aktywność biologiczna oraz produkcja HNO w środowisku komórkowym, pozwala na zweryfikowanie efektów przypisywanych dotąd wyłącznie tlenkowi azotu i wskazuje na możliwość funkcjonowania alternatywnej, bądź konkurencyjnej względem •NO drogi sygnałowej u roślin. 

Arasimowicz-Jelonek, M., Floryszak-Wieczorek, J., Suarez, S., Doctorovich, F., Sobieszczuk-Nowicka, E., Bruce King, S., Milczarek, Rębiś, T., G., Gajewska, J. Jagodzik, P., Żywicki, M. (2022). Discovery of endogenous nitroxyl as a new redox player in Arabidopsis thaliana. Nature Plants, 1-9.

DOI: 10.1038/s41477-022-01301-z