„Amor plantarum nos unit” – LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

W dniach 26 czerwca – 3 lipca 2022 w Warszawie odbędzie się LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Za myśl przewodnią LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, przypadającego w roku 2022, w którym Towarzystwo obchodzi jubileusz 100-lecia swojej działalności służy jego dewiza: „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”, wyrażająca w sposób ponadczasowy fundament działania botaników polskich.

Dodatkowo, w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na wniosek Towarzystwa w dniu 26 listopada 2021 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki.