Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej


Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej
w dniu 20 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 09.00 w Sali A.
W trakcie seminarium dr Jagna Chmielowska-Bąk, adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii Roślin,
wygłosi referat, zatytułowany „Rola modyfikacji RNA, 8-hydroksyguanozyny (8-OHG) i 5-metylocytozyny (5-mC), w odpowiedzi
roślin na działanie warunków stresowych”.