Seminarium dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Instytut Biologii Eksperymentalnej 

zapraszają na  seminarium 

„Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS:
infrastruktura badawcza dla nauki i przemysłu” 

na temat możliwości badawczych dla Studentów, Doktorantów, Pracowników UAM 

dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ 

Kierownik Działu Naukowego NCPS Solaris 

4 kwietnia 2023 r., godz. 16:30 

Sala Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM