Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej 

w dniu 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11.30 w Sali Mała Aula.

W trakcie seminarium mgr Artur Płóciennik, doktorant w Zakładzie Ekofizjologii Roślin,

wygłosi referat, zatytułowany „Status metaboliczny tlenku azotu w liściach Arabidopsis thaliana poddanych starzeniu indukowanemu ciemnością”.