Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej 

w dniu 19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Sali C.

W trakcie seminarium doktorantki z Zakładu Fizjologii Roślin mgr Maria Ciesielska oraz mgr Ewelina Stolarska

zaprezentują wyniki realizowanych prac doktorskich.

Tematy wystąpień:

„Funkcje fizjologiczne chloroplastowej proteazy wewnątrzbłonowej S2P2” – M. Ciesielska

„Identyfikacja i charakterystyka genów warunkujących komórkową homeostazę poliamin w starzeniu liści jęczmienia” – E. Stolarska