Warsztaty „Western blot – technika, którą można zoptymalizować”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Western blot – technika, którą można zoptymalizować”, które odbędą się 18 stycznia 2023 roku w Sali B na Wydziale Biologii. Warsztaty poprowadzi dr Joanna Porankiewicz-Asplund – Technical Support Manager z firmy Agrisera. Interaktywne warsztaty są dedykowane dla doświadczonych i początkujących użytkowników techniki western blot.

Czas trwania warsztatów przewidziany jest na około 2 h z krótką przerwą, po której odbędzie się quiz z nagrodami.

Po warsztatach możliwy będzie odbiór certyfikatu potwierdzającego udział.

Western-blot-technika-ktora-mozna-zoptymalizowac-Warsztaty Pobierz