Nowe projekty badawcze w Instytucie Biologii Eksperymentalnej

W dniu 24 maja 2024 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów  OPUS 26 i SONATA 19. Na realizację badań podstawowych w rozstrzygniętych konkursach fundusze otrzymali pracownicy naszego Instytutu:

dr Ewelina Paluch-Lubawa z Zakładu Fizjologii Roślin na projekt SONATA pt. „Spermidyna cząsteczką regulującą starzenie liści indukowane ciemnością w sposób zależny i niezależny od eukariotycznego czynnika translacji 5A (eIF5A)”

dr Natalia Wojciechowska z Zakładu Botaniki Ogólnej na projekt SONATA pt. „Jasmoniany – niedoceniane związki sygnałowe, które mogą w znaczący sposób wpływać na kluczowe etapy ksylogenezy”

prof. UAM dr hab. Paweł Marciniak z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt na projekt OPUS pt. „Zmiany w układzie neuro-endokrynnym chrząszczy indukowane związkami pochodzenia naturalnego – rozwój nowych narzędzi do kontroli populacji owadów”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz zadowolenia z prowadzenia badań naukowych.