Seminarium Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 18 października 2022 (wtorek) o godzinie 9.00 w sali C.

W trakcie seminarium referaty wygłoszą w kolejności:

mgr Szymon Stefaniak, doktorant w Zakładzie Fizjologii Roślin

tytuł wystąpienia: Regulacja i rola autofagii w uruchamianiu zapasowego tłuszczu w kiełkujących nasionach łubinu (Lupinus spp.)

dr Paweł Marciniak, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Rozwoju Zwierząt

tytuł wystąpienia: Identyfikacja i aktywność fizjologiczna wybranych neuropeptydów z rodziny RFamidu u chrząszczy