Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu

15 lutego 2023 roku (środa) o godzinie 11.00 w sali Aula Paczoskiego.

W trakcie seminarium referat wygłosi:

prof. Fabio Vianello, Department of Comparative Biomedicine and Food Science, University of Padova

tytuł wystąpienia:Biotechnological applications of iron oxide nanoparticles.