Na łamach prestiżowego czasopisma Nature Communications  ukazał się artykuł, którego współautorem jest pracownik naszego Instytutu. Publikacja jest wynikiem pracy magisterskiej laureata grantu MNiSW Perły Nauki – mgr. Piotra Rozwalaka oraz jego opiekunów naukowych: dr. Andrzeja Zielezińskiego i dr. Jakuba Barylskiego (z IBE), we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie oraz Uniwersytetu w Greifswaldzie. Naukowcy dokonali pierwszej rekonstrukcji genomów starożytnych bakteriofagów (wirusów atakujących bakterie) z jelita ludzkiego, datowanych na ostatnie 5000 lat. Najbardziej zaskakujące było wykrycie wirusa, niemal niezmienionego od 1300 lat, w skamieniałych odchodach ludzkich znalezionych w meksykańskiej jaskini. To odkrycie rzuca nowe światło na złożoną historię ewolucyjną bakteriofagów, dotychczas powszechnie uważanych za szybko ewoluujące wirusy oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia dynamiki między wirusami a bakteriami.  

Artykuł dostępny jest pod adresem:  

https://www.nature.com/articles/s41467-023-44370-0