Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej

zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej 

w dniu 12 kwietnia 2024 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali Mała Aula.

W trakcie seminarium referat wygłosi:

mgr Maria Wesołowska, doktorant w Zakładzie Mikrobiologii

tytuł wystąpienia:Zróżnicowanie gatunkowe, lekooporność i potencjał chorobotwórczy gronkowców wchodzących w skład mikrobioty skóry zwierząt hodowlanych.