Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej

zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej 

w dniu 15 marca 2024 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali Mała Aula.

W trakcie seminarium wspólny referat wygłoszą:

dr Szymon Chowański oraz dr Jan Lubawy, adiunkci w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt

tytuł wystąpienia:Czy nasz stół będzie miał sześć nóg, czyli o tym, czy owady mogą nas wykarmić?