Winkiel M. J., Chowański S., Gołębiowski M., Bufo S. A., Słocińska M. B. 2023. Solanaceae glycoalkaloids disturb lipid metabolism in the Tenebrio molitor beetle. Metabolites. 13(12): 1-18. doi:10.3390/metabo13121179