Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej

zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej 

w dniu 10 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Sali A.

W trakcie seminarium referat wygłosi:

mgr Joanna Sikora, doktorant w Zakładzie Genetyki

tytuł wystąpienia:Zastosowanie metody przeczesywania genomu do charakterystyki genetycznej blisko spokrewnionych taksonów z kompleksu Pinus mugo.