Seminarium Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej, które odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w Sali C. W trakcie seminarium dr Marcin Cholewiński, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, wygłosi referat, zatytułowany „Elektrofizjologiczne aspekty badań na modelu ssaczym i owadzim”.