Wykład Prof. Jens Rolff

Zapraszamy Państwa na kolejny wykład organizowany w ramach AMU Invited Lectures Series In Current Approaches in Eco-Physiology, pt. „Resistance evolution against antimicrobial peptides”. Wykład wygłosi Prof. Jens Rolff z Freie Univeristät Berlin, wybitny specjalista w dziedzinie immunologii i mikrobiologii.  Spotkanie odbędzie w piątek, 9 grudnia, o godzinie 11.00, w Sali A

Profesor Jens Rolff jest biologiem ewolucyjnym, w swojej pracy skupiającym się przede wszystkim na zrozumieniu ewolucji mechanizmów odpornościowych owadów, a także ewolucji oporności bakterii na peptydy przeciwdrobnoustrojowe. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z ekoimmunologią owadów oraz ewolucją procesu metamorfozy. Od 2012 Prof. Jens Rolff jest kierownikiem „Evolutionary Group” Instytutu Biologii w Freie Universität Berlin. Uważany jest on za jednego z czołowych naukowców badających funkcjonowanie układu odpornościowego owadów, co znajduje potwierdzenie w jego licznych, wysoko cenionych publikacjach. Jest on autorem i współautorem ponad stu artykułów naukowych opublikowanych w takich prestiżowych czasopismach jak: Science, PNAS czy Trends in Microbiology. Na uwagę zasługuje również fakt, że Prof. Jens Rolff kierował kilkoma grantami finansowanymi przez European Research Council (ERC).