Charakterystyka struktury genetycznej sosny błotnej (Pinus ulginosa Neumann) z terenu Parku Narodowego Gór Stołowych z wykorzystaniem chloroplastowych markerów mikrosatelitarnego DNA (prof. UAM dr hab. Konrad Celiński)