Wpływ mutacji w pozycji 339 drugiego palca cynkowego EKLF na jego zdolność wiązania promotorów genów docelowych (prof. UAM dr hab. Mirosława Siatecka)

Wpływ mutacji w pozycji 339 drugiego palca cynkowego EKLF na jego zdolność wiązania promotorów genów docelowych (prof. UAM dr hab. Mirosława Siatecka)