Wpływ zróżnicowanej diety na wybrane cechy organizmu modelowego Drosophila melanogaster (prof. UAM dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak)

Wpływ zróżnicowanej diety na wybrane cechy organizmu modelowego Drosophila melanogaster (prof. UAM dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak)