„Znaczenie autofagii selektywnej i autolizy w procesie floemogenezy: Identyfikacja i charakterystyka jej kluczowych etapów”

„Znaczenie autofagii selektywnej i autolizy w procesie floemogenezy: Identyfikacja i charakterystyka jej kluczowych etapów”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2020/39/B/NZ3/00018)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna
Okres realizacji: 2021-2025