„Rola wakuolarnych enzymów przetwarzających (VPE) w programowanej śmierci komórki podczas rozwoju tkanek przewodzących w korzeniach Populus trichocarpa”

„Rola wakuolarnych enzymów przetwarzających (VPE) w programowanej śmierci komórki podczas rozwoju tkanek przewodzących w korzeniach Populus trichocarpa”
Projekt finansowany przez Inicjatywa Doskonałości — Uniwersytet Badawczy (MINIGRANTY DOKTORANCKIE 017/02/SNP/0016)
Kierownik: mgr Kornel Michalak
Okres realizacji: 2021-2022