„Wpływ mutacji w genach kodujących oksygenazy indukowane jasmonianami (JOX) na przebieg procesu ksylogenezy u Arabidopsis thaliana”

„Wpływ mutacji w genach kodujących oksygenazy indukowane jasmonianami (JOX) na przebieg procesu ksylogenezy u Arabidopsis thaliana”
Projekt finansowany przez Wydział Biologii UAM (Minigrant POWER MG/POWER17/2021/10)
Kierownik: mgr Magdalena Ślachetka
Okres realizacji: 2021-2022