„Organospecyficzna ekspresja genów kodujących oksygenazy indukowane jasmonianami (JOX)”

„Organospecyficzna ekspresja genów kodujących oksygenazy indukowane jasmonianami (JOX)”
Projekt finansowany przez Inicjatywa Doskonałości — Uniwersytet Badawczy (Wsparcie procesu aplikacji grantowych: merytoryczne, techniczne i językowe 017/02/SNP/0012)
Kierownik: mgr Magdalena Ślachetka
Okres realizacji: 2021-2022