„Tworzenie linii Arabidopsis thaliana z nadekspresją 2OGD jako nowe narzędzie do badania ksylogenezy”

„Tworzenie linii Arabidopsis thaliana z nadekspresją 2OGD jako nowe narzędzie do badania ksylogenezy”
Projekt finansowany przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (GDWB-06/2020)
Kierownik: mgr Magdalena Ślachetka
Okres realizacji: 2020-2022