„Mechanizmy regulujące proces sezonowego starzenia organów roślin drzewiastych”

„Mechanizmy regulujące proces sezonowego starzenia organów roślin drzewiastych”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2016/23/N/NZ3/00073)
Kierownik: dr Natalia Wojciechowska
Okres realizacji: 2017-2020