„Programowana śmierć komórki jako kluczowy proces podczas wzrostu i starzenia organów roślinnych na przykładzie Populus trichocarpa (Torr. & Gray)”

„Programowana śmierć komórki jako kluczowy proces podczas wzrostu i starzenia organów roślinnych na przykładzie Populus trichocarpa (Torr. & Gray)”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 2012/07/E/NZ9/00194)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna
Okres realizacji: 2013-2020