„Alokacja biomasy i składników pokarmowych oraz wybrane cechy strukturalno-funkcjonalne u pnączy drzewiastych strefy umiarkowanej z perspektywy ich przystosowań i ograniczeń ewolucyjnych”

„Alokacja biomasy i składników pokarmowych oraz wybrane cechy strukturalno-funkcjonalne u pnączy drzewiastych strefy umiarkowanej z perspektywy ich przystosowań i ograniczeń ewolucyjnych”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2011/03/B/NZ8/02190)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Tomasz Wyka
Okres realizacji: 2012-2017