„Modyfikacje budowy ściany komórkowej w odpowiedzi na ołów oraz przyczyny ich powstawania”

„Modyfikacje budowy ściany komórkowej w odpowiedzi na ołów oraz przyczyny ich powstawania”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN303801940)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Magdakena Krzesłowska
Okres realizacji: 2011-2016