„Charakterystyka funkcjonalna genów dehydrogenazy alkoholu cynamylowego (CAD) w procesie formowania drewna topoli kalifornijskiej (Populus trichocarpa Torr. & Gray)”

„Charakterystyka funkcjonalna genów dehydrogenazy alkoholu cynamylowego (CAD) w procesie formowania drewna topoli kalifornijskiej (Populus trichocarpa Torr. & Gray)”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IUVENTUS PLUS IP2010000970)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna
Okres realizacji: 2010-2012