„Charakterystyka funkcjonalna genów dehydrogenazy alkoholu cynamylowego (CAD) w procesie formowania drewna topoli kalifornijskiej (Populus trichocarpa Torr. & Gray)”Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IUVENTUS PLUS IP2010000970)Kierownik: prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-ZadwornaOkres realizacji: 2010-2012