Czy sekwencje nrDNA ITS1-5.8S-ITS2 mogą być diagnostyczne dla identyfikacji osobników i gatunków z rodzaju Tilia (Malvales: Tiliaceae)? (prof. UAM dr hab. Iwona Melosik)

Czy sekwencje nrDNA ITS1-5.8S-ITS2 mogą być diagnostyczne dla identyfikacji osobników i gatunków z rodzaju Tilia (Malvales: Tiliaceae)? (prof. UAM dr hab. Iwona Melosik)