Utworzenie stabilnych linii komórkowych z nadekspresją białka hybrydowego mCherry-IGF-1B oraz analiza in silico modyfikacji potranslacyjnych białka IGF-1B (prof. UAM dr hab. Julia Durzyńska)

Utworzenie stabilnych linii komórkowych z nadekspresją białka hybrydowego mCherry-IGF-1B oraz analiza in silico modyfikacji potranslacyjnych białka IGF-1B (prof. UAM dr hab. Julia Durzyńska)