Cytogenetyczna odpowiedź siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zawartość metali ciężkich w glebie (prof. UAM dr hab. Ewa Chudzińska)

Cytogenetyczna odpowiedź siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zawartość metali ciężkich w glebie (prof. UAM dr hab. Ewa Chudzińska)