Przydatność sekwencji międzysatelitarnych dla oceny zróżnicowania genetycznego w odrębie rodzaju Plagiochila (prof. UAM dr hab. Alina Bączkiewicz)

Przydatność sekwencji międzysatelitarnych dla oceny zróżnicowania genetycznego w odrębie rodzaju Plagiochila (prof. UAM dr hab. Alina Bączkiewicz)