„Wpływ środowiska na poziom ekspresji i zróżnicowanie izoform akwaporyn u wybranych przedstawicieli mięczaków”

„Wpływ środowiska na poziom ekspresji i zróżnicowanie izoform akwaporyn u wybranych przedstawicieli mięczaków”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2011/01/N/NZ4/00630)
Kierownik: dr Joanna Pieńkowska
Okres realizacji: 2012-2015